(42) 715-20-69 Pon - Pt 07:00 - 16:00 Zgierz, ul. Boruty 11
Najwyższa
jakość
Konkurencyjne
Ceny
Partner
W biznesie
ZADZWOŃ DO NAS

Oferta

Nasze Produkty i Usługi

Produkty

Betony zwykłe

Betony konstrukcyjne

Betony nawierzchniowe mrozoodporne

Betony posadzkowe

Betony zbrojone

Betony SCC (samozagęszczalne)

Piasek płukany 0-2 mm

Piasek zwykły

Żwir 2-8

Żwir 8-16

Żwir płukany 16-32

Usługi

Dozór TDT

Firma Lemar uzyskała uprawnienia do „ naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych” zgodnie z decyzją Transportowego dozoru Technicznego z dnia 23.01.2017 o nr TDT-N-9/17. W ramach otrzymanych uprawnień przeprowadzamy badania urządzeń pod kątem przygotowania ich do objęcia dozorem TDT.

Stabilizacje

Transport piasku i kruszyw

Transport betonu

Zapewniamy naszym klientom transport betonu Betonomieszarkami o pojemnościach od 9 do 10 m3

Podawanie betonu

Podawanie betonu pompami o wysięgnikach od 28 m do 56 m